เกี่ยวกับกับเรา

           เราเป็นครอบครัวจำหน่าย
           สุนัขสายพันธุ์ปอมเมอเรเนียน 
           ที่เน้นด้านคุณภาพและสุขภาพของสุนัข
           โดยเราเชื่อว่า
           ”สุนัข คือส่วนหนึ่งของครอบครัว”